İnsan resurları

İnsan Resurslari Siyasəti

Məqsəd, müştərilərə keyfiyyətli məhsul və xidmətlər təqdim etmək üçün işçilərin təklif etdikləri inkişaf imkanları ilə davranış və peşə biliklərini və bacarıqlarını artırmaq, performansa əsaslanan mükafatla təmin etmək, iş səmərəliliyini artırmaq və karyera imkanlarını təmin etməkdir.


Ağdaş Yem Fabriki İnsan Resursları siyasəti

  • Yüksək performans mədəniyyəti yaratmaq və işçilərin məhsuldarlığını artırmaqla ixtisaslı,əsaslandırılmış və yüksək vəzifəli bir işçi qüvvəsi yaratmaq.
  • Təşkilati səmərəliliyin artırılması.
  • İşçiləmizi korporativ imkanları və üstünlükləri ilə inkişaf etdirərək müvəffəqiyyətə yönəltmək.
  • İşçinin sağlamlığı və təhlükəsizliyi baxımından sağlam təhlükəsiz və dinc bir iş mühiti ilə təmin etmək.
  • Kadrların bütün şəxsi hüquqlarını qorumaq və inkişaf etdirmək.
  • Məsuliyyət hissini gücləndirmək.
  • Kadrların sosial və mədəni ehtiyyaclarını ödəməklə “Korperativ Mədəniyyət və Şüurun” formalaşmasını təmin etmək.
  • Etik qaydaların və bərabər imkanların yuxarıda göstərilən bütün siyasətlərdə istisnasız tətbiq olunmasını təmin etmək.

İşə müraciət forması