Yem istehsal fabriklərimiz

Xammal və hazırməhsul anbarlarımız

İstehsal prosesi

Paketləmə prosesi

Yükləmə prosesi