Eko yem 1

Eko yem 1
Yemin adı:
Eko yem 1

Kisə çəkisi:
5 kq

Məhsul kodu:
557

Saxlanma müddəti:
60

İstifadə edilən xammadələr:
Taxıl və taxıl məhsulları,yağlı toxumlar və onların cecəsi (jımıxı),yağlar,nişasta,sənaye məhsulları,kalsium,dikalsium fosfat (monokalsium fosfat),duz,sintetik aminoturşular,enzimlər,vitamin və mineral premiksləri,böyütmə faktoru,kiflənmə əleyhinə antioksidanlar və antikoksidal.

Xüsusiyyətləri və faydaları:
Enerji,aminoturşular,vitamin və minerallarla zəngindir.Cücələrin sürətli inkişafa başlamaları üçün lazımı enerji və aminoturşular ilə balanslaşdırılmışdır.Yemdən maksimum yararlanmanı təmin edir.İncə qranul şəklindədir.