Buzov başlanğıc yemi 1

Buzov başlanğıc yemi 1
Yemin adı:
Buzov başlanğıc yemi 1

Kisə çəkisi:
50 kq

Məhsul kodu:
111

Saxlanma müddəti:
90

İstifadə edilən xammadələr:
Taxıl və taxıl məhsulları,yağlı toxumlar və onların cecəsi (jımıxı),yağlar,nişasta,sənaye məhsulları,kalsium,dikalsium fosfat (monokalsium fosfat),duz,natrium bikorbanat,enzimlər,vitamin və mineral premikslər.

Xüsusiyyətləri və faydaları:
İdeal enerji,zülal və mineral tərkibə malik olan bir yemdir.Buzovların erkən süddən kəsiləməsini təmin edir.Yeni doğulan buzovların 4-cü günündən 2-ci ayının sonuna kimi bəslənməsində istifadə olunur.Buzovların erkən inkişafını təmin edir.Ləzzətli və iştahaçıcıdır.İşkənbənin (1ci mədə)inkişafını sürətləndirir.İstfifadəsi rahat sərfəli və incə pellet şəklində olan yemdir.Yem quru halda verilməlidir.