Premium broyler böyütmə yemi 2

Premium broyler böyütmə yemi 2
Yemin adı:
Premium broyler böyütmə yemi 2

Kisə çəkisi:
50 kq

Məhsul kodu:
445

Saxlanma müddəti:
60

İstifadə edilən xammadələr:
Taxıl və taxıl məhsulları,yağlı toxumlar və onların cecəsi (jımıxı),yağlar,nişasta,sənaye məhsulları,kalsium,dikalsium fosfat (monokalsium fosfat),duz,sintetik aminoturşular,enzimlər,vitamin və mineral premiksləri,böyütmə faktoru,kiflənmə əleyhinə antioksidanlar və antikoksidal.

Xüsusiyyətləri və faydaları:
Enerji,aminoturşular,vitamin və minerallarla zəngindir.Cücələrin sürətli inkişafının davamı üçün lazımı enerji və aminoturşular ilə balanslaşdırılmışdır.Zənginləşdirilmiş vitamin,mineral və enzimlər yemdən maksimum yararlanmanı təmin edir.İncə pellet şəklindədir.