Broyler prestarter yemi

Broyler prestarter yemi
Yemin adı:
Broyler prestarter yemi

Kisə çəkisi:
50 kq

Məhsul kodu:
440

Saxlanma müddəti:
60

İstifadə edilən xammadələr:
Taxıl və taxıl məhsulları,yağlı toxumlar və onların cecəsi (jımıxı),yağlar,nişasta,sənaye məhsulları,kalsium,dikalsium fosfat (monokalsium fosfat),duz,sintetik aminoturşular,enzimlər,vitamin və mineral premiksləri,böyütmə faktoru,kiflənmə əleyhinə antioksidanlar və antikoksidal.

Xüsusiyyətləri və faydaları:
Enerji,aminoturşular,vitamin və minerallarla zəngindir.Cücələrin mayalandırılması və ilkin inkişafa başlamaları üçün lazımı enerji və aminoturşular ilə balanslaşdırılmışdır.Yemdən maksimum yararlanma təmin edilir.İncə qranul şəklindədir.Tərkibində antikoksidal vardır.